Thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *