Thanh xuân như một chén trà. Đậm nhạt cũng được, miễn là có anh!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *