Thông minh, xinh đẹp không bằng may mắn?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *