Thuốc lá thì gây ung thư, còn em thì gây tương tư dài dài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *