Tính cách giống nhau thì chỉ là đồng đội, bù trừ cho nhau mới là người mà ta sẽ đi lâu dài…!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *