Tóc em màu đen. Môi em màu đỏ. Lại gần em hỏi nhỏ…rằng có nhớ em không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *