Tôi không cần là nắng, nên tôi không muốn quá chói chang…Cái mà tôi muốn chính là ở bên một ai đó

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *