Tôi không sợ người sai…tôi chỉ sợ người có lí do cho cái sai của mình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *