Top ảnh cười bá đạo siêu lầy lội #266

Quá đỉnh
Quá đáng lắm luôn
Phụ nữ hiện đại là phải hiểu chuyện
Phải ráng mà ăn nghe chưa
Ơ kìa
Như một thói quen
Nhớ nhé
Nhiều khi mệt mỏi chỉ muốn ăn sương sương thế này thôi
Ngửi mùi thôi cũng no không cần ăn