Top ảnh cười bá đạo siêu lầy lội #267

Nghĩ nó chán
Ngày đầu ra mắt nhà bạn trai
Muốn người ta sẽ tìm cách, không muốn người ta sẽ tìm lí do!
Một câu chuyện buồn
Lại bảo sai đi
Không hiểu kiểu gì
Ex tuổi gì….
Đúng không nhỉ
Đây là tôi khi tôi ngửi thấy mùi hôi nack