Top ảnh cười bá đạo siêu lầy lội #268

Cùng nhau đi tìm nào các chị
Đây là một câu chuyện buồn
Đây là biểu cảm khi giải tỏa kịp thời
Dạo này mắt kém quá!
Chỉ con gái mới hiểu
Chắc vậy
Chắc ai đó sẽ cần
Chả hiểu kiểu gì
Cuộc sống mà