Top ảnh cười bá đạo siêu lầy lội #271

Nhìn có khác gì cái khăn tắm không hả các thím
Tin vui cho các phi công trẻ
Ra ngoài nằm cho mát
Quá hạnh phúc
Ơn giời chủ nhật đây rồi
Ông trời không cho ai tất cả bao giờ
Như vầy cho chắc
Ông nào trải qua chưa
Nhớ giữ thân nha Trang