Top ảnh cười bá đạo siêu lầy lội #272

Chán luôn
Nhiều trường hợp như thế rồi…
Nhiều người chắc không phân biệt được
Nhiều khi mệt mõi
Nhập gia tuỳ tiện, đâu phải thích là được
Dỗi mẹ thật sự
Dành cả thanh xuân để tấu hài
Chuẩn lắm
Chuẩn không các bác