Top ảnh cười bá đạo siêu lầy lội #273

Có khi phải cạo trọc thật các chế ạ
Cứ chê nó không sạch đi
Cuộc sống mà
Cũng lắm trò thật
Cũng có khi là đèn hỏng chăng
Cú lừa
Cú lừa không thể cay hơn
Cố tỏ ra mình ổn, nhưng bên trong là…
Còn ai thích chơi