Top ảnh cười bá đạo siêu lầy lội #275

100 năm vẫn như mới
Ai mà có dè
Ai khóc nỗi đau này đây
Ai chẳng có ước mơ
Ai đã từng như này ko
Ai cũng có vài người bạn thế này
Ai cũng có cđ bạn như vậy
Aduvjp
Á con gián