Trăm lối đi, chỉ mong 1 lối về. Vạn người cần chỉ muốn một người thương…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *