Trăng trên trời là trăng dưới nước. Người trước mặt là người trong tim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *