Trời không xanh, mây không trắng. Em không say nắng, nhưng lại say anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *