Trời xanh mấy trắng nắng vàng. Thay vì say nắng hay là say em?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *