Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, ăn không cần cớ, không sợ mập cơ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *