Tự nhiên em thấy lờ mờ tưởng đâu say nắng ai ngờ say men

Để sát trùng vết thương ngoài da, ta nên dùng cồn
Để sát trùng vết thương tâm hồn, ta cũng dùng cồn nhưng mà dạng uống…
Uống bia không phải giải sầu…Uống bia để biết trong đầu có ai
Rượu vào gan, như vàng khoan vào ngực…
Thân thể ở trong chai, tâm hồn ở ngoài chai, muốn làm nên việc lớn, mỗi ngày phải vài chai
Thua trời một vạn không bằng thua bạn một ly
Dăm ba chén rượu ly trà…thứ em say nhất chỉ là anh thôi
Say rượu say bia, say lại tỉnh chỉ sợ say tình, tỉnh lại say