Vốn dĩ không định trưởng thành, mà do bị ép nên đành lớn thôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *